Nauka - Kursy

cała Polska | sprzedam | Nauka - Kursy | 2015-11-20

SPD SZKOLENIA - profesjonalne praktyczne kursy online www.spdszkolenia.pl We wspó?pracy z serwisem...

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-09-25

Zapraszamy serdecznie na kursy z j?zyka niemieckiego od podstaw do Pi?y osoby zainteresowane prac? opiekunki...

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-06-06

Uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do pe?nienia roli kierownika wypoczynku dzieci i m?odzie?y. Kurs...

Piła i okolice | szukam | Nauka - Kursy | 2014-06-05

Szukam dziewczyny z Pi?y lub okolic zainteresowanej szkoleniem z zakresu przed?u?ania rz?s metod? 1:1...

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-06-05

Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki: 1. Pedagogika specjalna 2. Tyflopedagogika 3. Psychologiczne podstawy...

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-06-04

Kwalifikacyjny kurs z zakresu pedagogiki leczniczej: Pedagogika specjalna; Pedagogika lecznicza; Charakterystyka...

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-06-03

Ekstra sprawa: PRAWO JAZDY NA KOMPUTER ! Europejski certyfikat po?wiadczaj?cy umiej?tno?? obs?ugi komputera...

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-05-29

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki: 1. Pedagogika specjalna 2. Surdopedagogika 3. Audiologia...

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-05-28

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki: 1. Pedagogika specjalna 2. Oligofrenopedagogika 3....

Piła i okolice | oferuję | Nauka - Kursy | 2014-05-28

Kurs obejmuje: Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu; Podstawowe poj?cia; Proces praktycznego kszta?cenia...

Reklama

Komentarze stron WWW w katalogu