Praca - Edukacja

Piła i okolice | oferuję | Praca - Edukacja | 2014-07-11

Nazwa stanowiska: opiekun w klubie dzieci?cym Miejsce pracy: Pi?a Rodzaj zatrudnienia: umowa-zlecenie...

Piła i okolice | oferuję | Praca - Edukacja | 2014-04-26

Firma edukacyjna "Galileusz" poszukuje na terenie Pi?y osoby mog?ce prowadzi? zaj?cia z: - matematyki...

Piła i okolice | oferuję | Praca - Edukacja | 2014-01-22

Poszukujemy wyk?adowcy informatyki na kursach i szkoleniach 40 godzinnych - obs?uga komputera i internetu....

Piła i okolice | oferuję | Praca - Edukacja | 2013-10-15

Firma szkoleniowa nawi??e wspó?prac? z doradc? zawodowym posiadaj?c? licencj? doradcy zawodowego....

Reklama

Komentarze stron WWW w katalogu