Pracownik Socjalny Projekt Unijny Pozna? Pi?a - Praca - Pozosta?a praca

Piła i okolice | oferuję | Praca - Pozosta?a praca | 2016-05-17

Pracownik Socjalny Projekt Unijny Pozna? Pi?a

W zwi?zku z realizacj? projektu „O?rodek Wsparcia Ekonomii Spo?ecznej w subregionie pilskim”...

Dane kontaktowe:
Og?oszenie nieaktualne

Reklama

Komentarze stron WWW w katalogu