Regulamin

Wstęp

www.pila.oferuje.info jest serwisem zawierającym drobne ogłoszenia z Piły i okolic.

Definicje

Serwis www.pila.oferuje.info - serwis, znajdujący się pod adresem url www.pila.oferuje.info - zwany dalej Serwisem.
Administrator - właściciel serwisu www.pila.oferuje.info
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu www.pila.oferuje.info w zakresie wyszukiwania, przeglądania i dodawania ogłoszeń.
Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie www.pila.oferuje.info.

Zasady dodawania/usuwanie/edycji ogłoszeń

1. Administrator Serwisu nie bierze udziału w transakcjach między Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem Serwisu.
W przypadku wywiązania się sporu między wyżej wymienionymi stronami, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.
2. Treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie ma charakter informacyjny.
3. Dodając ogłoszenie do Serwisu Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie treści.
4. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.
5. Treść ogłoszenia nie może naruszać dobrego imienia Serwisu.
6. Ogłoszeniodawca ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych, w trakcie zamieszczania ogłoszenia.
7. Dodanie ogłoszenia jest bezpłatne.
8. Dodanie ogłoszenia do Serwisu odbywa się za pomocą formularza umieszczonego na stronach Serwisu.
9. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza, że Ogłoszeniodawca akceptuje niniejszy regulamin oraz politykę prywatności Serwisu.
10. Usuwanie ogłoszenia z Serwisu odbywa się poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres mailowy Ogłoszeniodawcy, w momencie dodawania ogłoszenia. Ogłoszenie z Serwisu jest automatycznie usuwane po zdefiniowanym przez Użytkownika czasie emisji.
11. Edycja ogłoszenia w Serwisie - aby edytować swoje ogłoszenie, należy przesłać poprawioną treść ogłoszenia na adres mailowy , w temacie maila należy wpisać numer id, przesłany na adres mailowy Ogłoszeniodawcy w momencie dodawnia ogłoszenia.

Postanowienia końcowe

1. Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie wymaga zgodny Administratora Serwisu.
2. Niedozwolone jest prowadzenie korespondencji seryjnej za pomocą Serwisu, lub za pomocą danych umieszczonych w Serwisie. Wszelkie tego typu działania będą traktowane jako SPAM.
3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną przez jego Ogłoszeniodawców. Treść ogłoszeń jest udostępniana publicznie i za zgodą autorów.
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści zgłoszonego ogłoszenia.
5. Treść ogłoszeń podlega procesowi moderacji przez Administratora Serwisu.
6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia bez podawania przyczyny.
7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zamieszczonych na stronach Serwisu.
8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, Ogłoszeniodawcę Serwisu, powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z usług świadczonych przez Serwis.
9. Użytkownik, Ogłoszeniodawca Serwisu akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z powodu wadliwego działania Serwisu.
10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zawieszenia lub zaprzestania działalności bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników, Ogłoszeniodawców Serwisu.
11. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w Serwisie i obowiązuje od momentu jego publikacji.
12. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, w tym złamania kodów oraz korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.